עומק וחוויה

אנחנו מבקשים להשפיע תוך דגש על יצירת ערך מוסף מירבי בעבור הקהילה היהודית והעולם. אנו תומכים בפלטפורמות המגיעות לאוכלוסיות יעד רחבות בכדי להעשיר את הקשר שלהם עם התוכן היהודי.

הכשרת מחנכים

טיפוח והכשרת מנהיגים מייצרים אדוות בקהילה. אנו תומכים בתוכניות הדרכה מקצועיות ומקיפות עבור אנשי מקצוע, מנהיגים וסטודנטים.

זהות יהודית ישראלית

במשך רוב ההיסטוריה המודרנית של ישראל, הזהות היהודית של הישראלים נלקחה כמובנת מאליה. אנו עובדים עם אלו המנסים לטפח בישראלים את הידע וההערכה למורשת שלהם, לצד מחויבות ליהודים בעולם כולו.