קולנוע וטלוויזיה

לקולנוע ולטלוויזיה יכולת חסרת תקדים להגיע לקהלים ולהשפיע על תפיסות עולם. אנו מממנים את ההפקה וההפצה של תקשורת החוקרת סיפורים יהודיים מורכבים.

עיתונות

החדשות עוסקות בערכי החברה העמוקים ביותר. אנו מחפשים הזדמנויות לקידום עיתונות יהודית תוססת, ומעודדים סיקור מאוזן של הקהילה היהודית וישראל בעיתונות המרכזית.

מדיה דיגיטלית

המהפכה הדיגיטלית שינתה לחלוטין את תהליך הלמידה והאופן שבו אנו משתפים מידע. אנו תומכים בפרוייקטים של מדיה הרותמים את כוחו של האינטרנט כדי להגיע לאנשים באשר הם , ולספק להם תוכן מעשיר ומלמד החוקר את מגוון ההיבטים של החיים היהודיים.