העקרונות המנחים שלנו

רעיונות שאפתניים שיובילו לשינוי מערכתי ויגיעו לאחוזים ניכרים מאוכלוסיית היעד שלנו.

פתרונות נרחבים עם היתכנות כלכלית והרחבת השפעתם של פרוייקטים וארגונים.

הזדמנויות פרגמטיות למינוף הון שיעודדו גופים אחרים להשתמש בנכסיהם באופן יעיל יותר.

תוצאות מדידות הניתנות למעקב לאורך זמן ומאפשרות לקבוע האם אנו מצליחים לחולל שינוי.

למה דווקא מיימונידיס?

הרמב״ם (רבי משה בן מימון), חוקר ומדען בן המאה ה-12, מתאר את הצדקה כבעלת שמונה דרגות, לכל אחת מהן השלכות מוסריות משלה. הדרגה השנייה בסולם,

מתן בסתר היא זו שבה התורם והנתרם לא ידעו אחד את זהותו של האחר. התורמים בקרן מיימונידיס מעוניינים לממש עיקרון זה ולכן בוחרים להישאר אנונימיים.

ההשראה מהאיש שנתן לקרן את שמה מדרבנת אותנו להישאר מחוייבים לאמונה היהודית, לעם היהודי, לאזרחות ולמדע.