חינוך ישראלי בארה"ב

ליחידים ולקהילות נחוץ מרחב שיעסוק בישראל ובנראטיב הישראלי ויאפשר דיונים מורכבים ומשמעותיים. אנו מממנים פרויקטים המכשירים מחנכים ומקדמים סיקור תקשורתי מגוון על המתרחש בישראל.

יחסי ישראל-ארצות הברית

אנו מחויבים לעתידה של מערכת היחסים בין ארה״ב וישראל שתגן על בטחונה של המדינה היהודית ותחבר דורות עתידיים של יהודים צפון אמריקאים לערכים המשותפים לנו. 

מסעות חינוכיים לישראל

מסעות חינוכיים לישראל מעצימים את ההבנה של הלומדים על המדינה ונותנים לקהלים מגוונים אפשרות להרהר בחוויות ממקור ראשון.